Bệnh viện Phụ Sản Âu Cơ - Vệ sinh công nghiệp Biên Hòa - Đồng Nai | Hưng Anh Phát | hunganhphat.com

Bệnh viện Phụ Sản Âu Cơ - Vệ sinh công nghiệp Biên Hòa - Đồng Nai | Hưng Anh Phát | hunganhphat.com

Bệnh viện Phụ Sản Âu Cơ - Vệ sinh công nghiệp Biên Hòa - Đồng Nai | Hưng Anh Phát | hunganhphat.com

Bệnh viện Phụ Sản Âu Cơ - Vệ sinh công nghiệp Biên Hòa - Đồng Nai | Hưng Anh Phát | hunganhphat.com

Bệnh viện Phụ Sản Âu Cơ - Vệ sinh công nghiệp Biên Hòa - Đồng Nai | Hưng Anh Phát | hunganhphat.com
Bệnh viện Phụ Sản Âu Cơ - Vệ sinh công nghiệp Biên Hòa - Đồng Nai | Hưng Anh Phát | hunganhphat.com
Dự án

Bệnh viện Phụ Sản Âu Cơ

Tiêu đề: Cung cấp dịch vụ lau kín hđịnh kỳ tại bệnh viện phụ sản Âu

Địa chỉ: Phường Tân Biên, TP. BiênHòa.

Thời gian thực hiện: Từ ngày 19/04/2017 tới ngày 20/04/2017

Yêu cầu khách hàng: Đảm bảo kính luôn sạch và trong suốt bằng cách vệ sinh định kỳ hàng tháng với giải pháp và chi phí phù hợp.

Các giải pháp khả thi:

Giải pháp 1: Sử dụng phương pháp đu dây lau kính.

ưu điểm nhanh, dễ triễn khai.

Nhược điểm: Chi phí cao, khó triển khai ở những góc khuất.

Giải pháp 2: Sử dụng phương pháp lắp đặt giàn giáo

ke-dan-giao-lau-kinh

Ưu điểm chắc chắn và an toàn, có thể làm việc được ở những góckhuất.

Nhược điểm: Triển khai chậm, tốn nhiều nhân công.

Lựa chọn giải pháp phù hợp: Giải pháp 2

Do yêu cầu làm việc trong môi trường bệnh viện, phương án thi công phải chắc chắn và an toàn.

Tòa nhà có nhiều góc khuất.

Đối với gói hợp đồng định kỳ, việc thi công được tính toán với chi phí thấp nhất cho khách hàng.

Dịch vụ lau kính được hoàn thành với sự hài lòng cao của khách hàng.

Hình ảnh thực tế:

backtop
Close
Product Price Quantity Amount
Giỏ hàng: 0.đ